Samariterhemmets kyrka

Morgonbön
Måndag, onsdag-fredag kl 08.45 ( uppehåll 25 maj - 6 september)
 
Mässa
Tisdag kl 08.45, mässa (uppehåll 24 maj - 4 september)
 
Adress
Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala