Samariterhemmets kyrka, november 2017

November 2017

2/11   kl 18.00                                                  Soppmässa i                                 Carn Åblad Lundström
                                                                            Mikaelskyrkan                              Michael Liljequist, predikan

3/11   kl 13.30                                                  Minnesgudstjänst                         Åsa Jonsson
                                                                           med ljuständning

 5/11   kl 10.00      Sönd e                              Högmässa                                       Tomas Anderman
                                alla helgons dag

   
 7/11   kl 08.45                                                      Mässa                                          Lennart Lindgren    
 9/11   kl 18.00                                                  Soppmässa i                                  Magdalena Silfverstjerna
                                                                            Mikaelskyrkan                                                                                           
   
12/11  kl 10.00        22 e tref                            Högmässa                                            Åsa Jonsson   
14/11  kl 08.45                                                      Mässa                                                 Åsa Jonsson   
16 /11  kl 18.00                                                   Soppmässa i                                     Karin Andersson
                                                                               Mikaelskyrkan

 

  
19/11  kl 10.00         Sönd f                               Högmässa                                          Helena Lindström  
                                    Domssöndagen                                                                                                         
   
21/11  kl 08.45                                                       Mässa                                              Lennart Lindgren  


 

 

23/11  kl 18.00                                                      Soppmässa  i                                    Carin Åblad Lundström
                                                                                 Mikaelskyrkan                                  Michael Liljequist
   
26/11   kl 10.00           Domssöndagen               Högmässa                                          Gudmund Danielson   
28/11 kl 08.45                                                        Mässa                                                 Åsa Jonsson   
26/10 kl 18.00                                                        Soppmässa i                                     Björn Dahlman
                                                                                 Mikaelskyrkan